Publikáció

KÖNYV

Gyuris, P. és Meskó, N. (szerk.) (2016). Evolúciós pszichológia mesterfokon. Pécs: Pro Pannónia Kiadó. pp. 236. ISBN 9786155553158

Gyuris, P., Meskó, N. és Tisljár, R. (szerk.) (2014). Az evolúció árnyoldala. A lelki betegségek és az alternatív szexualitás darwini elemzése. Budapest: Akadémiai Kiadó. pp. 268. ISBN 97896305

Meskó, N. (2013). Szex és lélek. A párkapcsolatok pszichológiája. Pécs: Pro Pannónia Kiadó. pp. 236. ISBN 9789639893856

Meskó, N. (2012). A szépség eredete. Szexuális vonzerő és párválasztás. Pécs: Pro Pannónia Kiadó. pp. 304. ISBN 9789639893672

KÖNYVFEJEZET

Meskó, N. (2016). Az élettörténet-elmélet: átkapcsolás, fejlődés, szaporodás. In: Gyuris, P. és Meskó, N. (szerk.) Evolúciós pszichológia mesterfokon. (pp. 173-200.) Pécs: Pro Pannónia Kiadó

Meskó, N. (2014). Áruba bocsátott szexualitás. A prostitúció evolúciós eredete. In: Gyuris, P., Meskó, N. és Tisljár, R. (szerk.) Az evolúció árnyoldala. A lelki betegségek és az alternatív szexualitás darwini elemzése. (pp. 196-216.) Budapest: Akadémiai Kiadó.

Gyuris, P., Meskó, N., Tisljár, R. (2014). Pszichológiai adaptáció és maladaptáció - A lelki működés és zavarainak evolúciós megközelítése. In: Gyuris, P., Meskó, N. és Tisljár, R. (szerk.) Az evolúció árnyoldala. A lelki betegségek és az alternatív szexualitás darwini elemzése. (pp. 21-37.) Budapest: Akadémiai Kiadó.

Meskó, N. (2010). Női arc és hajviselet: a saját szépséggel összefüggő alternatív párválasztási taktika In: Pléh, Cs. és Bereczkei T. (szerk) Darwin öröksége és időszerűsége a pszichológiában. Pszichológiai Szemle Könyvtár, Akadémia Kiadó, Budapest, pp. 133-148. ISBN:978 963 05 8838 6

Meskó, N (2010). Párválasztás. In: Bereczkei, T.- Paál, T. (szerk.): A lélek eredete. Bevezetés az evolúciós pszichológiába. Gondolat Kiadó, Budapest. pp. 263-305. Gondolat Kiadó, Bp. ISBN 978-963-693-183-4

Meskó N., Bernáth L., Bereczkei T. (2004). A női arc vonzereje: a perceptuális szűrők hierarchiája. In: László J., Kállai J. és Bereczkei T. (Szerk.) A reprezentáció szintjei. Kognitív Szeminárium Sorozat. Gondolat Kiadó, 250-260. ISBN: 9639500 71 2

CIKK, TANULMÁNY

Meskó, N., Szatmári, D., Láng, A. (2016). Miért szexelnek az emberek? - Újratöltve. A szexuális motiváció kérdőív magyar adaptációjának rövid változata (YSEX?-HSF). Magyar Pszichológiai Szemle, 71(4/3), 621-667. DOI: 10.1556/0016.2016.71.4.3

Hilpert, P., Randall, A. K., Sorokowski, P., Atkins, D. C., Sorokowska, A., Ahmadi, K., . . . Błażejewska, M. (2016). The associations of dyadic coping and relationship satisfaction vary between and within nations: A 35-nation study. Frontiers in Psychology, 7, 1106.

Meskó, N., Láng, A. & Bernáth, L. (2014). Women evaluate their partners' sexual infidelity: Trade-off between disease avoidance and abandonment avoidance. In Éva Farkas (Ed.) Acta Szekszardiensium/Scientific Publications, Tom XVI. (pp. 111-128.) Szekszárd: Illyés Gyula Faculty, University of Pécs

Meskó, N., Láng, A., Kocsor, F. (2014). The Hungarian Version of Sociosexual Orientation Inventory Revised (SOI-R): Sex and Age Differences. Interpersona, 8(1), 85-99. doi:10.5964/ijpr.v8i1.130!6

Mesko, N., Lang, A., Czibor, A., Szijjarto, L. & Bereczkei, T. (2014). Compete and Compromise: Machiavellianism and Conflict Resolution. Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies. 19 (1), 14-18.

Meskó, N. & Láng, A. (2013). Women evaluate their partners' betrayal: Emotional reactions, forgiveness, perceived threats of infidelity. In E. Farkas (ed) Acta Szekszardiensium/Scientific Publications, Tom XV. (pp. 47-59.) Szekszárd: Illyés Gyula Faculty, University of Pécs.

Meskó, N. (2013). Rövid vagy hosszú távú párkapcsolat? Evolúciós pszichológiai modellek és kutatások. Új Dunatáj, 18, (1-2), 81-94.

Meskó, N., Láng, A., Ferenczhalmy, R., Miklós, K., Göckner, B. (2013). Szülői bánásmód összefüggése a konfliktuskezeléssel: nemi különbségek és nemi szerepek. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 14 (1), 45-66.

Mesko, N., Lang, A., Ferenczhalmy, R., Miklos, K. & Glockner, B. (2013). Perceived Parental Rearing and Conflict Management: Sex Differences and Sex Roles. International Journal of Advances in Psychology, 2(1) 51-60.

Meskó, N., Láng, A., Kocsor, F., Rózsa, K. (2012). A szexuális elköteleződés mérése. A szocioszexuális orientációs kérdőív (SOI-R) magyar változata. Magyar Pszichológiai Szemle, 67 (4) 727-749.

Meskó, N., Paál, T., Gábor, B. (2012). The Face and Head Hair of Woman: Long Hairstyle as an Adaptive Means of Displaying Phenotipic Quality. In M. Mokryš, & A. Lieskovsky (Eds.), Proceedings in Electronic International Interdisciplinary Conference, 3-7 September (pp, 463-468) Zilina, Slovak Republik

Meskó, N., Láng, A., Bernáth, L. (2012). Hogyan hat a prostitúció a párkapcsolatok stabilitására? Egy evolúciós modell empirikus tesztelése. Psychiatria Hungarica, 27 (1) 48-61.

Meskó, N. (2011). A média hatása a női testképre. In: Bús, I., Klein, Á. & Meskó, N. (eds) Nevelés és kutatás. Tanulmányok az óvodapedagógus képzéshez. PTE IGYFK, Szekszárd, pp. 173-188. ISBN 978-963-7305-38-2

Meskó, N. (2010). Az arc vonzerejének adaptív jelentősége a párválasztásban: Fizikai megjelenéssel összefüggő preferenciák szexuális szelekciós megközelítésű vizsgálatai.In: Aubert Antal, Béres István, Kurucz Rózsa, Nagy Janka Teodóra (szerk.) PTE IGYFK Tudományos közlemények XI-XII., Szekszárd: Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar, pp. 195-212.

Meskó, N. (2010). Női arc és hajviselet: a saját szépséggel összefüggő alternatív párválasztási taktika. Magyar Pszichológiai Szemle, (65) 1: 131-145.

Meskó, N. (2009). Evolúciós pszichológia: az emberi viselkedés új megközelítése. Természet Világa. Darwin év - Evolúció (különszám). 74-78.

Meskó, N., Láng, A., Bernáth, L. (2009). Problems of Elementary School Children Faced by Hungarian Teachers. In: Teachers´ Preparation in the context of Educational Reforms international scientific conference. Kancír, J., Zeľová, V. (Szerk.) Pp. 862-868. ISBN 978-80-555-0024-9

Meskó, N. (2007). Miért csalunk a frizuránkkal? A hajviselet szerepe az arc vonzerejének megítélésében. Természet Világa, (138) 8: 361-364.

Bereczkei, T., Meskó, N. (2006). Hair length, facial attractiveness, personality attribution: A multiple fitness model of hairdressing. Review of Psychology, 13 (1), 35-42.

Meskó, N. (2005). Az arc, a gének tükre. Természet Világa, 136 (9), 389-392.

Meskó, N., Bereczkei, T. (2004). Hairstyle as an adaptive means of displaying phenotypic quality. Human Nature, (15), 3: 251-270.

Meskó, N. (2004) A női mell darwini esztétikája. Az emlő kialakulásának evolúciós elképzelései. Természet Világa, 135 (8), 343-346.

Meskó, N. (2001). Szaglás és párválasztás. In: Mátyás B. (szerk.): Grastyán Endre Szakkollégium Tanulmánykötet II., Szekszárd. ISSN 1587-6721, pp. 139-152.

Meskó, N. (2000). A szaglás szerepe az emberi párválasztásban. Természet Világa, 131 (11), 499-502.

Meskó, N., Láng, A. (1999). Adaptív döntések a női párválasztásban. In: Mátyás B. (szerk.): Grastyán Endre Szakkollégium Tanulmánykötet I. Európa Typo-Stúdió, Pécs. pp. 85-97.

KONFERENCIA

Bereczkei, T., Meskó N., Láng, A., Kocsor, F. (2015) A szocioszexuális orientáció kérdőív (SOI-R). Lélek-net a léleknek: Az ember a változó technikai közegek világában: A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése, Eger, 05.28-05.30.

Meskó, N., Láng, A., Cooper, E. B. (2015) Színlelt orgazmus és pármegtartás. Léleknet a léleknek: Az ember a változó technikai közegek világában: A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése, Eger, 05.28-05.30.

Szatmári, D., Meskó, N,, Láng, A. (2015) A szexuális motivációk kérdőív (YSEX?-R) Lélek-net a léleknek: Az ember a változó technikai közegek világában: A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése, Eger, 05.28-05.30.

Meskó, N. (2014). Beard as an adaptive means of displaying phenotypic quality. 11th Alps-Adria Psychology Conference, Pécs, Hungary, September 18 - 20.

Meskó, N. & Berecz, H. (2014). A hajszín hatása a női arc vonzerejére. A Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Nagygyűlése, Marosvásárhely (Románia), május 15-17.

Meskó, N. & Vargha, Zs. (2012) Facial Beauty: Modular or Holistic Characteristics?, 10th Alps-Adria Psychology Conference, Lignano, Italy, September 27 - 29.

Meskó, N., Láng, A. & Bernáth, L. (2012) Survey on Females' Attitudes Towards Being Betrayed: Testing an Evolutionary Model. 10th Alps-Adria Psychology Conference, Lignano, Italy, September 27 - 29.

Meskó, N. Láng, A. (2012). Mi jelzi előre a konfliktuskezelést: kora gyermekkori tapasztalat, nemi szerep vagy biológiai nem? Együttműködés-Versengés-Machiavellizmus: Kutatások az emberi kapcsolatok alaptermészetéről és kulturális sajátosságairól. Pécs, február 10.

Meskó, N. (2011). A prostitúció evolúciós gyökerei. A Magyar Pszichológiai Társaság XX. Nagygyűlése, Budapest, május 25-27

Meskó, N., Láng, A. (2011). A szakáll hatása a férfi arc észlelésére. A Magyar Pszichológiai Társaság XX. Nagygyűlése, Budapest, május 25-27.

Meskó, N., Bácskai, Á. (2010). Gyermekkori környezet és párválasztás: A korai kötődés hatása az arc-preferenciára. Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Nagygyűlése, május 27-29., Pécs.

Meskó, N. (2010). The influence of attachment style with father on young women's preference of masculine/feminine characteristics of male face. 7th European Human Behaviour & Evolution Association Conference. 25-27 March, Wroclaw, Poland

Láng A., Bernáth, L., Meskó, N. (2009). Tanítók problémalátása pszichológiai megközelítésben. IX. Országos Neveléstudományi Konferencia. Pannon Egyetem, Veszprém, november 19-21.

Meskó, N., Láng, A. and Bernáth, L. (2009). Problems of Elementary School Children Faced by Hungarian Teachers. Teachers´ Preparation in the context of Educational Reforms international scientific conference., 16 - 17 September, Presov, Slovakia

Meskó, N. (2009). Női arc és hajviselet: A saját szépséggel összefüggő alternatív párválasztási taktika. "Darwin öröksége a pszichológiában" Konferencia, április 28., Pécs

Meskó, N. (2009). Evaluation of own face with different hairdos of less attractive females is more similar to raters' opinion: An alternative mate choice tactics. (poster) 6th European Human Behaviour & Evolution Association Conference, 6-8 April, St. Andrews, UK

Meskó, N. (2008). Ismeret kontra szemlélet. A pszichológia oktatás szerepe a pedagógusképzésben. PTE IGYFK Pedagógusképző Intézeti Tudományos és Művészeti Napok IV. november 12., Szekszárd.

Meskó, N. (2007). Beszélő arcok. Mit hasznosíthatunk az arckutatás eredményeiből? PTE IGYFK Pedagógusképző Intézeti Tudományos és Művészeti Napok III. November 7., Szekszárd.

Meskó, N., Bereczkei, T.: (2005). Hairstyles and female facial attractiveness. (poster) VII. Alps-Adria Conference in Psychology, 2-5 June, Zadar, Croatia,

Meskó, N., Bereczkei, T. (2005). A női arc esztétikája: az egyes arcvonások szerepe a vonzerő megítélésében. MAKOG (Magyar Kognitív Tudományi Alapítvány XIII. Konferenciája), január 31- február 2., Debrecen.

Bereczkei, T., Meskó, N. (2003). Hairstyles and female facial attractiveness. Cognition at Christmas III. Symposium on Face Processing, 19. December, Budapest

Meskó, N., Bernáth, L., Bereczkei, T. (2003). A női arc vonzereje: "moduláris" vagy "holisztikus" jellegek? MAKOG (Magyar Kognitív Tudományi Alapítvány XI. Konferenciája), január 30. - február 01., Pécs.

Meskó, N. (2003). Női hajviselet és reproduktív stratégia. PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet, Magatartástudományi Napok, június 5., Pécs

Meskó, N. (2002). A női hajviselet mint a reproduktív stratégia része. Magyar Pszichológiai Társaság XV. Nagygyűlés, május 30. Szeged

Meskó, N. (2001). Evolution of Human Family. IV. European Family Therapy Conference, 26-30. June, Budapest.

Meskó, N. (2001). Evolúciós pszichopatológia: pszichiátriai betegségek és adaptivitás. Magyar Pszichiátriai Társaság IX. Vándorgyűlése, január 24-27. Miskolc.

Meskó, N., Láng, A. (2000). Adaptív döntések a női párválasztásban. Eötvös Konferencia, március 25-26., Budapest.

Meskó, N., Láng, A. (2000). Adaptive decisions in female mate choice. Abstract of the XXVII. International Congress of Psychology. 23-28 July, Stockholm, Sweden. In the International Journal of Psychology, 35, Pp. 438. Abstract online: https://www.psypress.co.uk/iupsys/iupsys_demo/a2_info.htm

Meskó, N., Láng, A. (1999). Prostitution: environmental effect, instinct disease or evolutionary strategy? VI. European Conference of Psychology, 1-4. July, Rome, Italy